Főoldal Rendszeres programok Tanfolyamok, tréningek Samadhi könyvek Kapcsolat
Mi a Samadhi kör? »
Gyakori kérdések a szellemi útról »
Új vagyok, hol kezdjem? »
Esti programok
Kundalini Yoga Jóga turbo-fokozaton »
Nagy tréningek
Samadhi-Intenzív »
Enneagram

Ezoterikus körökben gyakran félreértett, valójában igen mély önismereti rendszer. Az Enneagram egy hatásos tudattérkép, mely saját tudatalattid megértését segítheti.
Spirituális utak
India, Görögország, Hawaii, Thaiföld.
Visszaemlékezések, élménybeszámolók.
Tűzjárás Menj át a félelmeiden! »
Indiántábor Izzasztókunyhóval »
Samadhi-tábor »
A lusta ember útikalauza a megvilágosodáshoz - részlet

A fordító előszava

Tizenhét évre nyúlik vissza a történetem A lusta ember útikalauzával. Már a címét meglátva tudtam, hogy imádni fogom. Végre valaki lazán, görcsök nélkül közelít a végső, abszolút cél témájához! Ez egybevágott saját tapasztalataimmal: a Végtelen Tudatnak remek humora van. Akkor már túl voltam az első Megvilágosodás-Intenzíveken, és a sors kegyelméből harmadik éve Mauiban, a számomra legkedvesebb Hawaii szigeten éltem.

Utolsó heteinket egy hajóskapitány kibérelhető házában töltöttük, olyan közel Kihei békés tengerpartjához, hogy éjjel mintha a hálószobában zúgtak volna a hullámok. Akkorra megszerettem az Amerikában kapható „üres könyveket”. Két ilyen szép nagy füzet sima, fehér lapjaira fordítottam le A lusta ember-t 1993-ban. 

Amikor ’93 végén újra Magyarországon kezdtem tanítani, annyit beszéltem az Útikalauz-ról, annyiszor idéztem belőle a tréningjeimen, hogy egyre több tanítványom kért belőle másolatot. Először az eredeti, kézírásos fordításomat fénymásolták le első, legendás tanítványaim, és ez terjedt tanfolyamaim jegyzeteként.

Pár év múlva írta valaki először gépbe a szöveget, és miközben mi szűk körnek több kiadást is elkészítettünk, hamarosan rejtélyes módon terjedni kezdett a neten. Ennek nagyrészt örülök: hadd terjedjen, hadd olvassák minél többen. Más kérdés az, amikor másvalaki nevén terjesztették, miközben a jellemző jegyeket sem változtatták meg, amikről világosan felismerhető a fordításom.

Így aztán most ismét úgy döntöttem, hogy – sokak kérésére – újra kezembe veszem a régi fordításom sorsát, és kissé leporolva újra kezébe adom az olvasóknak, főleg a tréningjeim résztvevőinek. Azoknak szánom, akik szeretik kézbe venni, magukkal hordani, este az ágyuk közelében tartani a kedvenc könyveiket.

Másrészt pedig fontos fejlemények is történtek időközben. Megtaláltam ugyanis a szerző késői utószavát, ami bizonyos értelemben talán többet ér az egész könyvnél. Későbbi, érettebb látásmódot képvisel még ennél a zseniális könyvnél is. Szinte egy új fejezetet adott vele hozzá utólag a műhöz, talán a legjobb fejezetet.

Újat mond még azoknak is, akik már évtizedek óta ismerik és olvassák újra meg újra az Útikalauzt, mint jómagam is. Mindenképpen ajánlom ezt a kiegészítést a kötet végén, különösen a legvégét. Sokan hiányoltuk ezeket a sorokat az eredetiből.

A lusta ember útikalauza kultikus mű, immár fél évszázada. A legendás 60-as évek furcsa módon sok szempontból modernebb, szabadabb volt, mint a jelenkor. Mindmáig többen látják a felszínét: a rockfesztiválokat, a farmerruhák és virágos ingek divatját, a zenét, a társadalmi lázongásokat – ám jóval kevesebben ismerik fel a korszak lényegét: az emberiség eddig talán legnagyobb spirituális ébredéshullámát.

A kornak ebből a hihetetlenül gazdag szellemi közegéből született A lusta ember útikalauza is. A szerző egyrészt némi távolságot tartott ezektől a tömegmozgalmaktól, és egyéni keresésére helyezte a hangsúlyt, másrészt viszont fontos pontokon találkozik is a 60-as évek spirituális útjaival. Élvezetes, laza, szabadságszerető stílusa és humorérzéke miatt sokkal inkább hasonlít a műve a New Age alapérzéséhez, mint a szigorú, többnyire humortalan európai ezoterikához.

A lusta ember útikalauza alapállásában nagyon hasonlít a Buddha tanításához: minden üresség. Ez minden korban a keresők saját, személyes tapasztalatából ered. A meditáció mélyebb szintjein a tökéletes üresség átélhető, személyes igazsággá válik. Az ebből következő igazán forradalmi megértésben Golas a jelenkorban ugyanarra jött rá, amire a Buddha: hogy maga az üresség tudatos!

Kedvenc részletem a Mi a (csudát) tudunk a világról c. filmből nagyjából erről szól: „Mindent megtaláltunk már az agyban – csak éppen sehol sem találtuk meg a Látót. Ismeretlen az a középpont, ami a tudatot irányítja. Sehová sem fut össze az összes idegdúc, semmi sem fogja össze az agyban vagy az idegrendszerben a sokféle működést. Ha pedig nincs az agyban, vagy bárhol az idegrendszerben vagy a testben, hol másutt lehet? Itt ér minden össze: az ürességben!”

Ez a megértés adhat értelmet az érthetetlen misztériumnak: A lusta ember és a Buddha közös alaptézise, mely szerint a tudat az üres térrel azonos. „A tudat természete az üres, tiszta tér ” – mondta a Buddha 2600 éve. A lusta ember az utószóban jut el teljesen eddig: „A tér úgy viszonyul az energiához, mint az energia a tömeghez (anyaghoz).” „Különösen azóta (látom így), mióta a teret a tudattal kezdtem azonosítani”. 

Ez a tökéletes megértés mindennél fontosabb egy olyan korban, amikor egyre többen jutnak el az anyag elvakult imádatától az energiák hasonlóan egyoldalú istenítéséhez, miközben a lényegi, legmagasabb szintet,  a tudatot továbbra is szem elől tévesztik.

A lusta ember útikalauzának az a legnagyobb előnye, hogy nagyszerű gyakorlati útmutató az Úton járóknak. Mantrái, megerősítő mondatai, emlékeztetői valóban bármilyen tudatállapotban könnyen felidézhetőek, és segíteni tudnak bármilyen transzban, amikor csak azon múlik, hová kerülünk és mit élünk át, hogy milyen tudatossági szinten vagyunk.

Sok mondata van, ami újra meg újra az eszembe jut. Néhány kiragadott példa: „A világon minden, még a hazugságok is, igazságból van felépítve – nincs más építőanyag.” Ez teljesen egybevág Osho tanításával, mely szerint mindennek alapja a létezés. Osho szerint nincs más isteni, nincs más igazság a világon, mint maga a létezés. Nem meglepő hát, hogy a Buddha, Osho és A lusta ember egybehangzó nézete szerint ez a végtelen létezés nem máshol található, mint… az ürességben.

Végtelenül szeretetreméltó az Útikalauz azon alapállása, hogy a kinyílásra - az egész szellemi út igazi alapjára - építi fel a teljes világszemléletét. Teljesen kinyílt lények Golas szerint elférnek egyetlen térben, sőt akár a világ összes lénye is lehet egy térben, persze csak teljesen kinyílt állapotban. Ez viszont nagyon úgy hangzik, mint a végtelen tudat, ismert indiai nevén a valódi Én. „A harmónia végtelen, egy és isteni.”

Az ego feladása pedig Golas-nál egyetlen mondatban: „Semmi ellenállás”. Ez teljesen egybecseng Ramesh S. Balsekar szavaival: „Megvilágosodott vagyok – a saját definícióm szerint. Ez pedig az, hogy tökéletesen elfogadtam az életemet úgy, ahogy van.”

Golas éppúgy, mint Osho, túllépett a pozitív gondolkodás korlátain. „Ha kivéded a negatív gondolataidat, akkor előbb-utóbb meg fognak testesülni a számodra. A negatív gondolattal szembeni ellenállásod az, ami – tudatosan vagy tudattalanul – megjeleníti azt a dolgot az életedben.”

Az Útikalauz egy mindmáig nem eléggé értékelt új világmodellt vázol fel. A szellemi út modern tanítói gyakran hangsúlyozzák, hogy egyetlen paradigma, alapelv mennyire megváltoztathatja egy civilizáció életét. A középkor geocentrikus világképében őseink a világ közepén érezték magukat, Isten szeme előtt, és tőlük telhetően óvakodtak a gonosz cselekedetektől. A heliocentrikus, majd galaktikus modellek térhódításával egyre többen érezték magukat a világ végén, egy gépezet apró fogaskerekeként, ahol semmi jelentősége, ki mit csinál. Lehet, hogy ennek része van korunk tömeges élet-pusztításában?

Nos, A lusta ember új, mindkettőt magába foglaló és meghaladó látásmóddal áll elő: egy olyan világmodellel, amelyben minden lény, minden részecske teljes egész világ, és velünk egyenlő. Önmagukban teljes lények vannak a struktúrában alattunk és felettünk egyaránt. Olyan látásmód ez, ami egy magasabb szinten újra visszaadhatja régen elvesztett önbecsülésünket.

Életre szólóak az Útikalauznak a kapcsolatokról szóló felismerései is a 8. fejezet első felében. Sokunk személyes tapasztalatai erősítik meg őket. Minden kapcsolatban feszültséget okoz, ha az egyik fél fejlődik. A másik fél három lehetséges reakciója: 1. Nagy erőkkel megpróbál visszahúzni. 2. Olyan messze megy tőled, ahonnan már nem zavarja a feszültség. 3. Esetleg szintén fejlődni kezd.

A kiragadott, számomra legfontosabb példák mellett A lusta ember útikalauza valóságos kincsestára a felismeréseknek. Jó olvasást kívánok a valóban nyitott olvasónak, nemcsak a szavakhoz, hanem a stílusához, hangulatához, energiájához - e zseniális könyvecskéhez, amelynek szerzője – az Utószó tanúsága szerint – képes volt a további fejlődésre is. Szavai éppoly frissek és messze mutatóak, mint évtizedekkel ezelőtt. Úgy tűnik, a lusta ember messze megelőzte a korát. Bármennyire magányos utat járt néha, mindmáig sokan vagyunk vele egy térben.

Vörös Ákos PrAkash


Jelentkezés, információ:
PrAkash - Vörös Ákos
Telefon: +36 70 363 2269
E-mail: akos_prakash@yahoo.com
Virtuális kódex - Megvilágosodott mesterek útján
Írások Sri Ramana Maharshi, Papaji, Osho és a Buddha tanításairól, a jóga- és az advaita szellemi útról
Samadhi videotár
Videók
Kedvcsináló videók, interjúk és előadások
 
© 2008 - 2016 Samadhi Kör · www.samadhi.hu